< Terug naar het overzicht

Geplaatst op: 09 maart 2016

Doet u ook mee aan de Nationale Diabetes Challenge vanuit Gezondheidscentrum De Bosrand en de GEZ-Heuvelrug?

Als Gezondheidscentrum en de GEZ Heuvelrug nemen we deel aan de Nationale Diabetes Challenge (NDC). De NDC is een initiatief van de Bas van de Goor Foundation om mensen met diabetes te helpen bij het verbeteren van hun leefstijl en gezondheid.

 

Omdat bewegen voor iedereen goed is, zijn ook mensen die geen diabetes hebben van harte welkom!

Vanaf 17 mei as gaan wij, samen met u, elke dinsdagavond om 19.00 uur gezamenlijk één keer per week wandelen. Wij kiezen voor een lange en langzame opbouw zodat iedereen de tijd krijgt om aan zijn/haar conditie en gezondheid te werken met haalbare doelen. Zo kunt u weer ervaren hoe fijn wandelen en bewegen is!

In totaal wandelen wij 16 weken met als finish de Nationale Diabetes Challenge Week waarin wij vier dagen achtereen wandelen (12 t/m 15 oktober). De laatste dag van deze vier dagen zal centraal in het land zijn waar alle deelnemende zorgcentra en mensen met diabetes samen komen om de laatste kilometers van het project af te leggen.

Schrijf u in via www.nationalediabeteschallenge.nl of neem contact op met Fysiotherapie en beweegcentrum De Bosrand: 0343-513747

 
 

 

''KIES met elkaar'' is afgeleid van het KIES programma( Kinderen in Echtscheiding Situatie). Het biedt de mogelijkheid aan kinderen en ouders om (opnieuw) samen te verbinden en samen naar oplossingen te zoeken voor, tijdens en na echtscheiding. Het ''KIES met elkaar'' programma is maatwerk voor elk kind en elke puber. We werken samen met mediators, advocaten en zijn ook Kindbehartiger geworden, om een zo compleet mogelijk aanbod te hebben.

Wij nodigen iedereen uit onze site te bezoeken: www.kiesmetelkaar.nl  

 

 

 

 

Huisartsenpraktijk Stroes & Lems
0343-512429
Huisartsenpraktijk Aukema
0343 513 046
Huisartsenpraktijk Van Grondelle en
Littooij
0343 512 331
Apotheek
De Bosrand
0343 723 800
Fysiotherapie en Beweegcentrum
De Bosrand
0343 513 747
Fysiotherapie Barendrecht & Witsenburg
0343 516 633
Oefentherapie Cesar Gilia Cinjee
0343 511693
Podotherapie Marielle Heuer
0343 518 513
Wijkzorg De Brug
0343 555 555
Verloskundigen Driebergen
0343 513 885
Kind- en
jeugdtherapie praktijk Margriet
06 120 499 55
GGZ Heuvelrug
0343 522 667